Ansatte

Blomsterbarna

Runar Edvardsen

Stilling: Assistent
live_awake@hotmail.com

Finn Olav Olsen

Stilling: Assistent
folaols@online.no

Cathrine Frich Thuland

Stilling: Pedagogisk leder

Julie Margrethe Olsen

Stilling: Barnehagelærer

Christine Oeller-Skarseth

Stilling: Barnehagelærer
oellerskarseth@gmail.com

Silje Fredli Hansen

Stilling: Fagarbeider

Småspurvene

Clenir Bueno Dos Santos

Stilling: Assistent

Maria Wikstøl

Stilling: Pedagogisk leder

Bengt Helge Samland

Stilling: Assistent

Spirene

Inger Elene Nordheim

Stilling: Assistent

Jacoba Skaug

Stilling: Assistent

Anne Grethe Reiten

Stilling: Assistent
annegreiten@hotmail.com

Lene Olsen

Stilling: Styrer
996 38 933
post@spornesbarn.no

Styrer

Sanne Hagen

Stilling: Pedagogisk leder

Sarah Stykket

Stilling: Barnehagelærer

Heidi Lindaas

Stilling: Fagarbeider

Andre ansatte

Leni Samland

Stilling: Daglig leder

Leni er også utdannet vernepleier

Lene Olsen

Stilling: Daglig leder

Lene er utdannet førskolelærer