Ansatte

Blomsterbarna

Runar Edvardsen

Stilling: Assistent
live_awake@hotmail.com

Finn Olav Olsen

Stilling: Assistent
folaols@online.no

Maria Wikstøl

Stilling: Pedagogisk leder

Martine Øvrum

Stilling: Førskolelærer
907 16 515
martineorum@gmail.com

Småspurvene

Sarah Stykket

Stilling: Pedagogisk leder

Bengt Helge Samland

Stilling: Assistent

Heidi Lindaas

Stilling: Fagarbeider

Spirene

Jacoba Skaug

Stilling: Assistent

Anne Grethe Reiten

Stilling: Assistent
annegreiten@hotmail.com

Inger Elene Nordheim

Stilling: Assistent

Lene Olsen

Stilling: Styrer
996 38 933
post@spornesbarn.no

Styrer

Christine Oeller-Skarseth

Stilling: Pedagogisk leder
oellerskarseth@gmail.com

Cathrine Frich Thuland

Stilling: Pedagogisk leder

Silje Fredli Hansen

Stilling: Fagarbeider

Leni Samland

Stilling: Assisterende styrer

Vernepleier og assisterende styrer

Andre ansatte

Leni Samland

Stilling: Daglig leder

Leni er også utdannet vernepleier

Lene Olsen

Stilling: Daglig leder

Lene er utdannet førskolelærer