Spornes gårdsbarnehage har tilstedeværende og kunnskapsrike ansatte