Foreldresamarbeid

Vi er avhengige av et godt samarbeid med hjemmet for å kunne gi det enkelte barn et best mulig opphold.

Samarbeidet mellom foreldrene er:

Den daglige kontakten når barnet leveres og hentes. 

Vi inviterer dere til å delta i arrangementer: Lysfest,  Lucia feiring, påskefrokost, sommeravslutning, foreldrekaffe osv.

Foreldremøter og foreldresamtaler

 

For øvrig kan samtaler med personalet eller daglig leder avtales når som helst.